Copyediting Rates Hebrew

חישוב התעריף בעבודות עריכה

הגיוני שהתעריף עבור עריכת טקסט יהיה נמוך מתעריף תרגומו מעברית לאנגלית.
הגיוני גם שהתעריף עבור טקסט הזקוק למעט עריכה יהיה נמוך מזה הזקוק להרבה עריכה.
עד כאן זה ברור. אולם, קביעת התעריף המדוייק היתה עד עתה עניין של הערכה סובייקטיבית שלי לגבי מידת העריכה הדרושה.
מזה כמה חודשים, חיפשתי דרך לחישוב אובייקטיבי של התעריף לפי מדידה מדוייקת של העריכה הדרושה לכל טקסט נתון.

לבסוף, מצאתי.
ישנו אתר הנקרא
DiffNow.com
המציין ומודד את מידת השוני בין כל שני טקסטים (עד 512 ק’’ב גודל – סדר גודל של כ–13,000 מילה).
השיטה היא פשוטה: מכניסים את הטקסט של ‘לפני’ לשדה אחד, ואת הטקסט של ‘אחרי’ בשדה השני – ומקליקים
Compare

לאחר שניות מספר, מופיע הניתוח, המשווה את שני הטקסטים לאורכם, עם סימון של כל השינויים בצבעים שונים, לפי סוג השינוי (תוספת מילה, השמטת מילה, שינוי, ומשהו המכונה ‘שינוי בתוך שינוי’, שלאמיתו של דבר, אין לי מושג מה פירושו).
למטה מצד ימין, ניתן להקליק ולקפוץ משינוי לשינוי לעיון מקרוב, אך העיקר, מבחינתי, הוא בסטטיסטיקה שלמטה מצד שמאל: מספר השינויים שנעשו לפי סוגיהם:

את המספרים הללו אני מזין לתוך טבלה פשוטה בגליון אלקטרוני, המציין את מניין המילים בטקסט המקור, ולאחריו עמודות לכל ארבעת הסוגים השונים של שינויים.
כל עמודה כזו מחולקת לשתיים: אחת למספר המילים, והשניה המחשבת את אחוז השינוי ביחס למניין המילים המקורי.
את סך כל השינויים, באחוזים, אני מסכם בעמודה נפרדת, המכונה
Total Change %
את המספר הזה אני מכפיל במספר קבוע, אותו אני מכנה ‘מקדם העריכה’
Copyediting Coefficient
נכון להיום, מספר זה עומד על 300.* מדוע 300? רק משום שהמכפלה של מספר זה עם אחוז שינויים טיפוסי של עריכה מניב תעריף נכון למידת העריכה הדרושה בטקסט כלשהו. כך, לדוגמא, עבור טקסט שסך השינויים פה מסתכם ב–10%, תעריף העריכה הוא רק $30 לכל אלף מילה, ואילו טקסט שנזקק להרבה עריכה, המסתכם, למשל, בכ–20% ממניין המילים המקורי, ידרוש תעריף של $60 לאלף מילה.

מיישום של מרשם זה על טקסטים שערכתי לאחרונה, ובדיעבד על טקסטים אחרים שערכת בחצי השנה האחרונה, התוצאה בהחלט משקפת את התעריף הנכון בכל מקרה. הנה לפניכם שלוש דוגמאות מהימים האחרונים:

זוהי, אם כן, הנוסחה שלפיה אני מחשב את התעריף לעריכת טקסטים (בכל שפה) מעתה ואילך. אם תרצו, תוכלו לקבל תמונת מסך של הנתונים עבור הטקסט שלכם עם קבלת החשבונית.
אגב, לצורך חישוב התעריף בהצעת מחיר, את מבצע עריכה של עמוד אחד או שניים של הטקסט, ומחשב לפי זה. סביר להניח שהתעריף הסופי, בחישוב כל השינויים בטקסט, יהיה מעט שונה, אך סביר להניח שלא בהרבה, בהנחה שאיכות הכתיבה בתחילת הטקסט קבועה לאורך כל הטקסט.

—————————————
* 275
עבור לקוחות ששילמו את החשבונית האחרונה שלהם עם כרטיס אשראי אונליין, תוך 10 ימים מתאריך החשבונית.
מספרים אלה יעודכנו מדי שנה בהתאם לעליית יוקר המחייה.