Rates & Terms Hebrew

תנאים ותעריפים עברית–אנגלית

(as of September 26, 2022)

Workתעריףפירוטסוגשירות
דולר אמריקאי לכל אלף מילה באנגלית 100מאמרים, סיפורים, ספרים* קבצים גדוליםתרגום
דולר אמריקאי לכל אלף מילה במקור10–100מאמרים / סיפורים / ספריםקבצים גדוליםעריכה לשונית באנגלית
דולר אמריקאי לכל תא1טבלהכלטבלאות
דולר אמריקאי60על קובץ בודדחיוב מינימלי

____________ * שימו לב שאיננו מתרגמים מסמכים כגון רשיונות נהיגה, תעודות נישואין או לידה, מכתבי אישור על ביטוח וכיו”ב.
* לקוחות של ספרים שלמים יכולים להנות מהנחה בפועל של עד 10% ע’’י תשלום מהיר של חשבוניות הביניים (כמפורט למטה).

לתשומת לבכם

לאור הירידות החדות בשער הדולר הקנדי לעומת האמריקאי (והשקל) בחודשים האחרונים, התעריפים נקובים עתה בדולרים אמריקאיים, עד להודעה חדשה.
לקוחות בארץ ובכל מקום אחר מחוץ לקנדה אינם מחוייבים במע’’מ. לקוחות בתוך קנדה יחויבו במע’’מ בשיעור 5%.
לחישוב מניין המילים המשוער באנגלית, קחו את מניין המילים בעברית והוסיפו לו כשליש. הכפילו מספר זה בתעריף המתאים לחישוב העלות

עבודות דחופות: שלמו מראש לפי הצעת המחיר, ואת היתרה (אם צריך) מיד הגשת החשבונית. עמלת דחיפות: לפי הדחיפות, בסולם יורד:*

קידום במקום אחד בתור העבודות: 10%

קידום ב–2 מקומות בתור העבודות: 20%

קידום ב–3 מקומות בתור העבודות: 30%

קידום ב–4 מקומות בתור העבודות: 40%

קידום ב–5 מקומות בתור העבודות:50%.

עבודות מהיום להיום (24 שעות): 60%

תשלום (לעבודות לא–דחופות): עם סיום העבודה, באמצעות כרטיס אשראי בדף מאובטח באתר, או בצ’ק (בדולרים קנדיים, משוך על סניף בנק בקנדה לפקודת
Orr-Stav Communications

עבור עבודות גדולות (מעל עשרת אלפים מילה) תונפק חשבונית עבור כל עשרת אלפים מילה (או לפי פרקים בסדר–גודל דומה); תשלום מהיר עבור כל חשבונית תזכה הנחה בחשבונית הבאה.
ניתן לשלם גם באמצעות צ’ק בדולרים קנדיים המשוך על סניף בנק כלשהו בקנדה (כגון, בנק הפועלים או לאומי בטורונטו). אולם, סביר אז שלא תיהנו ממהנחה ללקוחות המשלמים מהר (ראו לעיל).
איחור בתשלום חשבוניות יגרור 2% תוספת לתעריף הרגיל עבור העבודה הבאה (תרגום או עריכה) עבור כל שבוע איחור בתשלום מעבר לתאריך התשלום המיועד של עשרה ימים מתאריך החשבונית.
הנחות: אחוז מסויים של החשבונית הקיימת מנוכה מהחשבונית הבאה, אם החשבונית הקיימת משולמת תוך ימים ספורים, בסולם יורד, כדלקמן:

** לקוחות שחשבונם ביתרת זכות השווה או גדולה מערך העבודה הקיימת מקבלים עדיפות בתור, ללא עמלת דחיפות

עבודה דחופה? שלמו מראש לפי הצעת המחיר, ואת היתרה מיד הגשת החשבונית. עמלת דחיפות: לפי הדחיפות, בסולם יורד: – קידום במקום אחד בתור העבודות: 10% – קידום ב–2 מקומות בתור העבודות: 20% –קידום ב–3 מקומות בתור העבודות: 30% –קידום ב–4 מקומות בתור העבודות: 40% – קידום ב–5 מקומות בתור העבודות:50%.