Section A Answer 4

Presentations | מצגות

קשה במיוחד לעשות תרגומים של מצגות בעברית, משום שבמערכות הפעלה לא עבריות, המצגת משובשת לחלוטין – עד כדי חוסר קריאוּת. לדוגמא:

חוץ מזה, לפחות מחצית העבודה היא לא תרגום אלא פירמוט וסידור גרפי.

לכן, כשמדובר במצגות, אני מבקש מלקוחות לשלוח לי את קטעי הטקסט של האאוטליין, כל שיקופית בפיסקה או משלה, אני מתרגם את הטקסט בקובץ וורד רגיל, והלקוח אז לוקח את הקטעים המתורגמים ומשבץ אותם בעצמו בעותק ריק של אותה מצגת.

רק כך אני מוכן לעבוד בתרגום מצגות.